Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.01.2009 13:12 - Отново на първа страница
Автор: net Категория: Политика   
Прочетен: 2498 Коментари: 8 Гласове:
0

Последна промяна: 16.01.2009 07:17

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Неудобството, че смеТоалетната на светае изместено отПървият митинг организиран по интернет"

Още вдигахме наздравиците и посрещахме по-добрата година и в нета текна съобщението - "на 14.01. пред НС да защитим гората".

След това започнаха и други съобщения да вървят.

Това, че няма политик, които да застане и да каже- „Да подкрепям тези искания. Присъединявам се към всички вас. Вие сте прави!” е грешка на изборният закон и на цялата ни законодателна система. Но кой прави законите? Тези които бяха на топло през цялото време и отново ги пазеха от всенародната любов

Шокиращо е поведението на удобните политици.

Да провокираш насилие, е признак на безсилие
image

Но обидното поне за мен е , че като провокатори са изпратени млади хора- така се възпитава бъдещото поколение от насилници, от анархисти не зачитащи законите.

А защо именно деца- Защото законите ни са такива- Непълнолетни не подлежат на санкция- защото  неотговарят за действията си.

На същият принцип са и част от ромите- младите крадат, а възрастният казва- ами какво да го правя- дете е не разбира.

Радвам се, протеста съвпадна с един голям празник- „Банго Василийи това попречи да бъде включен и този резерв в подкрепа на размириците, или пък и това доста огромно общество да се включи със свой искания.

Гледах репортажите и някак си ме полазват тръпки по гърба- не от студ, а от смразяване. Какво ни чака утре?

 Действията на тези млади хора ми напомнят  палестинските лъвчета- опасани с бомби 14 годишни  вървят бавно към врага, който пазидетето”.

Напомнят ми за действията в близкият изток.

Напомнят ми за Хитлеровите батальони от невръстни войници.

Странно, нали.

Позорно е!

 Задавам си един въпрос- 
Възможно ли е тези искания да бъдат изпълнени от това правителство и от този парламент?

35 искания предявиха протестиращите пред парламента
Не коментирам изпълними ли са исканията, препечатвам ги за улеснение. 

  

http://news.ibox.bg/  
Елена Петрова  

Тъй като - по думите на протестиращите пред парламента - политиците питат за конкретни искания - иначе протестът няма да успее и ще се измъкнат отново, те ги формулират в 35 точки.
1. Изплащане до края на януари 2009г. на директните плащания за площ за всички земеделски производители полагащи се за 2008 г.
2. Спазване на сроковете за разглеждане и финансиране на проекти по европейските програми за земеделие.
3. Намаляване срока за изплащане при одобрен и изпълнен проект по „Програмата за развитие на селските райони" от 4 на 1 месеца.
4. Незабавно изплащане на компенсациите за пропаднали площи от сушата през 2007г. на всички засегнати земеделски производители.
5. Участие на браншовите организации в управлението на фонд земеделие, в частност управителния съвет на фонд „Земеделие".
6. Съгласуване с браншовите организации на националните позиции, представени пред ЕК, по общоевропейски въпроси и особено по промените в Общата селскостопанска политика.
7. Засилване на контрола, въвеждане на квоти и мита при вноса на земеделски продукти от страни извън ЕС.
8. Внесеният проектозакон за допълнение и изменение на Закона за горите, предложен за гласуване на второ четене в този му вид да бъде отхвърлен. Народното събрание да приеме исканията на Коалиция "За да остане природа в България" по промените в Закона за горите, включващи: 
- да не се позволява продажбата на държавни гори
- да се спрат незабавно замените на държавните гори 
- да се въведе 20 годишен мораториум върху промяна на предназначението и начина на ползване на всички вече заменени гори, като вече извършените промени в защитените зони от Натура 2000 да бъдат отменени
- строителството на ски писти и лифтове да не може да се прави без изключване на конкретните териториите от горския фонд  
- да не се допуска удължаване на ловния сезон за водоплаващи птици 
9. Правителството да наложи мораториум върху строителството в защитените зони по Натура 2000 до изработване на национална концепция за развитието на туризма.
10. Изготвяне на стратегия за висшето образование и научните изследвания до 2 месеца, която да бъде изготвена с активното участие на студенти, експерти, работодатели и международни организации. 
11. Приемане до 2 месеца на Закон за академичната автономия (университетска собственост и стопанисвани територии), осигуряващи качествено обучение, сигурност и нормални условия за живот на учащи и преподаватели.
12. Незабавен одит и разследване на нарушенията, свързани със собственосттаи стопанисването на университетска собственост, общежитията, спортни и почивни бази от страна на държавните органи, общините и университетите. 
13. Мораториум в студентските градчета за частното строителство и откриването на обекти без пряко студентско и образователно предназначение. 
14. Незабавни мерки за подобряване сигурността и условията за живот на студентите - битови условия, жилищна площ, нива на шума, охранителен режим. 
15. Откриване на модерни библиотечно-информационни комплекси, обособено полицейско управление и ефективно медицинско обслужване в Студентски град.
16. Незабавно подобряване на инфраструктурата в студентските градчета -ограничаване на уличния трафик, паркирането, осигуряване на осветление,пешеходни зони и зелени площи.
17. Достойно възнаграждение през 2009-та година, нормални условия на труд,съвременна материално-техническа база и социална защита за служителите на реда.
1. Удовлетворяване на исканията на асоциацията на млекопроизводителите за национални доплащания на глава добитък и създаване на гаранционен фонд за финансиране на одобрени проекти по европейски програми.
2. Спешна и неотложна държавна помощ за запазване на българското пчеларство.
20. С промяна в Закона за държавната администрация да се регламентира в обсъждането на всеки законопроект, да участват неговите директни потребители - чрез браншови организации,  правителствени структури, отделни граждани. Само така може реално да се осъществи конституционната роля на народа като работодател на управляващите.
21. Спешно формиране на парламентарна комисия за проучване проблемите на семействата, отглеждащи деца с увреждания и причините за тези проблеми. 
22. Изработването на закон или нужната поправка в сега действащ закон, с който Държавата чрез ресорните си институции да се самосезира, когато лечебни заведения или отделни медицински специалисти са причинили или допуснали увреждане или смърт на дете. 
- Да се инициират спешни промени в правилника за прилагане на ЗСП и ЗИХУ, чрез които да отпаднат всички ограничения за ползване на социално подпомагане. Спешно отпадане на гарантираният минимален доход. При обследването на доходите да се отчитат и кредитите на семействата на дете с увреждане. Кредитът да се разглежда като отговорна инвестиция на родителите, за осигуряване на нормална среда за обгрижване на детето.
- Компенсиране на обезщетението за отглеждане на деца с увреждания, съобразно растящата инфлация.
- В НКПД да се въведе професия "Родител на дете с увреждане", като трудовият стаж да е I-ва категория, да се позлва правото за ранно пенсиониране и възнаграждението да е в рамките на поне 3 минимални работни заплати. Политическата система, Държавата като обществена функция и Законът, трябва да превърнат семейството на дете с увреждане в институция, за да се преодолеят бедността и десоциализацията, и да се ГАРАНТИРАТ ИНТЕГРАЦИЯТА И ОБЩЕСТВЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАта с увреждания.
23. Спешни инвестиции за нормални условия на живот в социалните домове за деца и възрастни хора, и повишаване на заплатите и квалификацията на работещите там, ежемесечен контрол от страна на държавните институции съвместно с НПО. За целта да се привлекат водещи експерти и специалисти от ЕС и водещи световни организации.
24. Бързо приемане на новия проекто-семеен кодекс, с промяна в процедурите по осиновяване, с цел по-кратък престой на децата в институции. 
25. Стимурилане на приемната грижа чрез преференциално целево кредитиране на приемни семейства - за удобни жилища /при дете с двигат увр./, за удобен автомобил, според нуждите на семействата. 
26. Създаване на една институция (министерство, агенция), с право на зоконодателна инициатива, което да работи в пряка връзка с НПО и заинтересовани граждани и съсловия за формиране на адекватна ефективнаполитика за преодоляване на проблемите на семейството и децата в България. В такава институция да се гарантира възможност при равни други условия да се  назначават заинтересовани от ефективната й работа граждани.
27. Задължително участие на майките, членуващи в неправителствени организации в процесите по създаването на законите и подзаконовите актове, касаещи репродуктивното здраве, бременността, отглеждането, здравеопазването, образованието и развитието на децата.
28. Фонд „Асистирана Репродукция, както е предложен в ЗИДЗЗ - № 854-01-148!и учебници .
29. Незабавно връщане и увеличаване на данъчните облекчения за дарителите! Благотворителните SMS на гражданите, да се освободят от ДДС.
30. Пласирането на наркотици да се наказва с бърза съдебна процедура, без възможност за извънсъдебни споразумения.
31. Да се създаде специална парламентарна комисия, която да работи безвъзмездно и съвместно с НПО и заинтересовани граждани и съсловия за превенция на разпространението и упортребата на наркотици и ефективно лечение на наркозависими деца. 
32. Трайно зависимите от наркотици деца, да се включат в системата на уврежеданията на деца и семействата им да се ползват безусловно от предвиденото към момента социално подпомагане. Обществена тайна е, че търговията с наркотици служи за благотворителна издръжка на политически
партии и купуване на избори. 
33. Всички училища, във всеки град и село, да бъдат ремонтирани основно и приведени във вид, отговарящ на статута им, БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ!
34. Държавни инвестиции в спортни и различни творчески и извънучилищни бази за оползотваряване на свободното време на децата ни с цел превенция на употреба на наркотици и протвобществено поведение.
35. Повишаване категорията на труда на терапевти и ресурсни учители и повишаване на възнагражденията имТагове:   отново,


Гласувай:
0
01. анонимен - Хилеворите....
15.01.2009 13:15
Оставам с неприятното впечатление, че за да бъдеш избран на първа страница трябва да си неграмотен или писател на чик-лит.
цитирай
2. net - На първа или последна страница- ...
15.01.2009 13:18
На първа или последна страница- това е моето мнение. Ако имаш свое- кажи го!
А за Хитлеровите батальони- е наистина, понякога една буква изменя смисъла, но в случая не е фатално че съм изпуснала "т"- Не е от незнание и неграмотност.
Благодаря за наблюдателното око Анонимен. При мен коментираш с много по-малко правописни грешки, отколкото в собственият си блог допускаш.
Жалко, че дори не си успял да препишеш дразнещата те дума правилно.
цитирай
3. cornflower - Тове е четиво за първа страница!
15.01.2009 14:58
Благодаря на автора!
Някой съмнява ли се в успешния комунистически сценарий?!

NO MERCY!
цитирай
4. tini4 - Аз съм на същото мнение - позор!
15.01.2009 16:07
Спомних си наскоро едно изказване на политик... Очаквайте зловещ сценарий за България! Е - реалити шоуто започна! Мислете...
Поздравление за постинга!!!
цитирай
5. анонимен - Аз бях след арестуваните-
15.01.2009 17:08
Полицайте, действаха по сценарии. Заобиколиха тарторите и се нахвърлиха върху нас, които бяхме навътре. Унищожиха озвучителната техника, с която организаторите водиха митинга.
Успях да заснема и запазя доста. Като ни избутваха, изостанах зад първите с щитовете и отзад ме издърпаха и отведоха. По късно ще кача снимките.

БХ.
цитирай
6. анонимен - Аз бях сред арестуваните-
15.01.2009 17:12
а не след арестуваните- малка грешка в клавиатурата. БХ.
цитирай
7. net - един анонимен ми е задал въпрос
15.01.2009 21:05
и то не за изказаното от мен мнение. И понеже се е чувствал несигурен е повторил въпроса няколко пъти.
Отговарям: "Net" драги "Анонимен" идва от Нет, отрицание.
Интересно!
Кого ли съм разгневила с този коментар?
цитирай
8. анонимен - tova sa iskanijata ni. Ostanaloto e laja
15.01.2009 22:40
http://news.ibox.bg/news/id_853015046
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: net
Категория: Забавление
Прочетен: 341360
Постинги: 122
Коментари: 805
Гласове: 5172
Архив